אני

מילי שמידט

משקולות

לפעמים אנשים שואלים אותי "איך אתה עושה את זה?", אז הנה.

דאמבלים ומשקל גוף בבית, בלבד.

רגליים:
Squat 8x3
Bulgarian Split Squat 8x3
Reverse Lunge 8x3
Leg Extension 8x3
Good Morning 8x3
Standing Calf Raise Toes In 12x3
Standing Calf Raise Toes Out 12x3

כתפיים:
Lateral Raise 8x3
Dumbbell Skiing Motion Pull 8x3
Oblique Crunches 8x3
Overhead Dumbbell Press 8x3
Bent Over Lateral Raise 8x3

גב:
Bent Over Dumbbell Row 8x3
Reverse Snow Angel 8x3
Dumbbell Row 8x3
Unilateral Farmer's Carry 30-40s x3
RDL Row 8x3
Dumbbell Shrug 12x3
Dumbbell Pullover 8x3

חזה:
Dumbbell Wide Pushups 15x3
Bench Press 8x3
Dumbbell Fly 8x3
Incline Pushups 16x3
Incline Bench Press 8x3
Narrow Pushups 8x3

יד קדמית ואחורית:
Chair Dips 8x3
Single Arm Overhead Triceps Extension 8x3
Bodyweight Triceps Extension 8x3
Dumbbell Triceps Kickback 8x3
Skull Crushers 8x3
Bicep Curls 8x3
Hammer Curls 8x3
Inner Bicep Curls 8x3
Plate Curls 10x3
Wrist Curls and Extensions 10x3
Concentration Curls 8x3

לעמוד הבית